"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov

Milí priatelia

 

Oznamujeme vám, že od 1.4.2014 došlo k zmene sídla Cirkvi bratskej.

 

Nová adresa sídla, a zároveň aj poštová doručovacia adresa je :

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Cukrová 14

811 08 Bratislava

 

Všetky emailové aj telefónne kontakty ústredia našej cirkvi zostávajú v platnosti