"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Knižnica Dokumenty
Dokumenty
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Zásady Církve bratrské, 2. vydání 1096
2 Ústava Cirkvi bratskej 2013 1060
3 Teologické stanoviská a odporúčania RCB 1049
4 Poriadok CB 2013 1170
5 Ako písať záverečné práce 883
6 Všeobecné pravidlá vikariátu v Cirkvi bratskej 1161