"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Knižnica Dokumenty
Dokumenty
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Zásady Církve bratrské, 2. vydání 1064
2 Ústava Cirkvi bratskej 2013 996
3 Teologické stanoviská a odporúčania RCB 1014
4 Poriadok CB 2013 1101
5 Ako písať záverečné práce 858
6 Všeobecné pravidlá vikariátu v Cirkvi bratskej 1095