"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Knižnica Články
Články
Päťdesiat kľúčových otázok PDF Tlačiť E-mail

Prehľad najdôležitejších myšlienok o mužskosti a ženskosti

JOHN PIPER A WAYNE GRUDEM

Preložil Štefan Evin

>> PDF si môžete stiahnuť tu <<

>> PDF - STANOVISKO RADY CIRKVI BRATSKEJ K BIBLICKEJ MUŽSKOSTI A ŽENSKOSTI  <<

 
Otvorený list cirkvám IFFEC PDF Tlačiť E-mail

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREE EVANGELICAL CHURCHES

Internationaler Bund freier Evangelischer Gemeinden

Fédération Internationale des Eglises Evangéliques Libres

Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres

Otvorený list cirkvám o Strednom východe

 

Medzinárodná federácia Slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC) sa v dňoch 6. až 10. októbra stretla na svojom valnom zhromaždení v meste Oaxtepec, Mexiko. Témou zhromaždenia bolo „Služobníci v Kristovi, spoločne v misii.“ Prítomní boli delegáti a pozorovatelia z 30 krajín celého sveta, medzi nimi veľká skupina mladých vodcov.

 

Na jednom stretnutí hlavný rečník predniesol dôležité vhľady, keď hovoril o našej „Vzájomnej celosvetovej misii“ z pohľadu Blízkeho Východu a severnej Afriky.

 

Vypočuli sme si aj správu Misijného výboru, ktorý sa zdieľal so svojimi zážitkami z nedávnej cesty do Egypta za účelom nadobudnúť lepšie porozumenie situácie na Strednom Východe a prehĺbiť kontakty so sestrami a bratmi. Okrem iných vecí, objavili medzi kresťanmi z rôznych pozadí silné modlitebné hnutie za Egypt a Stredný Východ. Počas zhromaždenia tiež zazneli priame správy z Izraela, Palestíny, Libanonu a Iraku.

 

Sme veľmi znepokojení súčasnými správami zo Stredného Východu o sektárskom násilí, avšak sme aj nesmierne povzbudení, keď počujeme ako Boh koná dnes a čo môžeme robiť my pre Božie kráľovstvo v tomto Svete.

 

V mene niekoľkých kresťanských vodcov a kresťanských cirkví a inštitúcií na Strednom Východe, z ktorých niektoré sú členmi IFFEC, chceme cirkvám priniesť viac poznatkov, aby nás viedli k výzve konať nasledovne:

 

- Milovať, zaujímať sa a modliť sa, čo je model Ježiša Krista, za naše kresťanské sestry a bratov a iné menšiny na Strednom Východe a v severnej Afrike.

- Podporovať a spolupracovať s cirkvami holisticky na pastoračnej a duchovnej starostlivosti a humanitárnej pomoci, rekonštrukcii a rehabilitácii.

- Zasadzovať sa o politické riešenia a rešpektovanie Ľudských práv na Strednom Východe cez kontakty v našich vlastných krajinách, cez Organizáciu spojených národov, Európsku Úniu a iné regionálne orgány.

- Otvoriť naše srdcia, cirkvi a krajiny utečencom a imigrantom zo Stredného Východu a pomáhať im v čom vieme, ale zároveň prijímať od nich požehnania, ktoré oni prinášajú zvyšku sveta.

 

S vďakou za vašu spoluprácu a požehnania od nášho Pána Ježiša Krista.

 

Oaxtepec, Mexiko, 10. októbra 2014

 

 

 

Ansgar Hörting Francisco Portillo

Prezident Generálny tajomník 
Správa predsedu Rady CB PDF Tlačiť E-mail

Cirkev bratská kazateľskou cirkvou (?)

Správa predsedu Rady CB, Levice 16.-17. mája 2014

Ján Henžel

Úvod

Drahé sestry a bratia!

Často, keď sa modlím za cirkev, ďakujem za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista (por. Kol 1:3). Ďakujem za všetkých, s ktorými tvoríme duchovnú rodinu Cirkvi bratskej. Toto je však príležitosť, aby som nielen ďakoval za vás, ale aby som aj ďakoval vám. Ďakujem všetkým diakonom, misijným a pastoračným asistentom, vikárom, kazateľom, členom Rady a zástupu dobrovoľných služobníkov, ktorí nasledujú svojho Pána tým, že obetavo slúžia jeho cirkvi, za ktorú on podstúpil smrť, aby nás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, ak vytrváme pevní a stáli vo viere, ak sa neodkloníme od nádeje evanjelia, ktoré sme počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom (por. Kol 1:22-23).

Čítať celý článok...
 
Odporúčané české a slovenské knihy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ján Henžel   
Poznámka: Zoznam pozostáva len z evanjelikálnej literatúry a obsahuje iba základné príručky, ktoré by nemali chýbať v knižnici žiadneho duchovného pracovníka.
Čítať celý článok...
 
Odluka cirkvi od štátu PDF Tlačiť E-mail

Použité zdroje

http://sk.wikipedia.org/wiki/Odluka_cirkvi_od_štátu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ChristianityBranches_cs.svg

http://www.prave-spektrum.sk/print.php?583

Prehľad situácie:

V rámci judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nie je odluka cirkví od štátu upravená a spadá v plnom rozsahu pod kompetenciu národných parlamentov.

Ako je to v Európe?

Čítať celý článok...
 
Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k homosexualite PDF Tlačiť E-mail
  • Za jediný prijateľný spôsob sexuálneho spolužitia medzi dvomi ľuďmi považujeme heterosexuálny manželský zväzok.
  • Vo svojom pohľade na homosexualitu vychádzame z Biblie – Božieho slova (napr. Lv 18:22; R 1:26-27). Biblia tento spôsob správania odsudzuje ako hriech. Nejedná sa teda o akési „nariadenie," či „výmysel" cirkvi.
  • Rozlišujeme medzi homosexuálnou orientáciou a homosexuálnymi praktikami. Za hriech považujeme praktizovanie homosexuality, nie orientáciu.
  • Zároveň zdôrazňujeme, že Božie slovo nás vedie k láske ku všetkým ľuďom. Preto ľutujeme, že to bola a je i cirkev, ktorá homosexuálom niekedy ublížila a ubližuje.
Čítať celý článok...
 
Veľký príbeh Biblie PDF Tlačiť E-mail

Charakter každej osoby spoznávame na základe činov, ktoré robí a slov, ktorými ich vysvetľuje.  Tak aj zjavenie Boha pozostáva z jeho činov a jeho slov. Preto ak chceme spoznať, kto je vlastne Boh, tak si musíme všímať, čo hovorí a ako koná. Boží príbeh so svetom je preto pre nás životne dôležitý. Príbeh Biblie je príbehom Božej milosti, ktorá prichádza zachrániť stratené ľudstvo. To si teraz vysvetlime.

Čítať celý článok...
 
NECHCEL BY SI BYŤ KAZATEĽOM? PDF Tlačiť E-mail
V nasledujúcom článku by som chcel povedať niečo o práci pastora, kazateľa, v miestnom zbore
Čítať celý článok...
 
Prednosti výkladového kázania Biblie na pokračovanie PDF Tlačiť E-mail
Čítať celý článok...