"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Kontakt

Rada cirkvi bratskej v Slovenskej republike
Sídlo ústredia: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Tel/Fax: 00421 2 5443 2586
e-mail: rcb@cb.sk
webmaster: admin@cb.sk, tajomník: tajomnik@cb.sk

Zamestnanci CB
Meno Pozícia Telefón Zbor
Bechná Eva diakonka 041/7645601 Žilina
Betina Rastislav kazateľ, RCB 055 622 5424 Košice
Bomba Pavol kazateľ 0904 621 395 Kalinovo
Cabadaj Marián Vikár 0948 514 467 Žilina I
Evin Štefan kazateľ 0908 655 262 Levice
Fekete Ľudovít kazateľ 0944 420 996 Prešov
Gajdoš Gabriel kazateľ 0905 320 616 Trenčín
Henžel Tomáš vikár 0917 817 644 Nitra
Henžel Ján predseda RCB 0905 756 336 Ústredie
Jurčo Marek kazateľ 0915 510 807 Hermanovce nad Topľou / Giraltovce
Jurčo Martin kazateľ, RCB 051/7725995 Prešov
Jurčová Anna pastoračná asistentka 0905 700 851 Prešov
Kačur Martin kazateľ 0905 428 738 Spišská Nová Ves
Kohút Juraj kazateľ 0907 663 552 Levice, Trnava
Kintler Jakub riaditeľ kancelárie RCB 0910 586 690 Rada CB
Máhrik Ján vikár 0903 055 404 Žilina / Vsetín
Máhrik Tibor kazateľ 0948 395 290 Žilina
Markuš Ivan tajomník RCB 0911 920209 Ústredie
Myjavcová Eva tajomník pre mládež 041/7645601 Ústredie
Pastirčák Daniel kazateľ 02/52964949 Bratislava - Kaplnka
Poloha Slavomír kazateľ 0907 843 583 Banská Bystrica
Pierre van Vuuren kazateľ 057 449 64 50 Hermanovce nad Topľou
Prištiak Peter kazateľ, RCB 057/4492968 Hermanovce nad Topľou
Roháček Bohdan kazateľ 056/6423647 Michalovce
Seo II Won kazateľ 0903 415 821 Žilina
Sýkora Josef kazateľ 02/52967592 Bratislava
Uhriňák Martin kazateľ 0944 142 607 Bardejov
Verčimák Ján vikár 0905 629 663 Levice