"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov O nás Vyznania
Vyznania
1 Všeobecná viera kresťanská
2 Nicejské vierovyznanie
3 Heidelberský katechizmus
4 Druhá helvétska konfesia
5 Athanasiovo vyznanie
6 Lausannský záväzok
7 Westminsterský katechizmus
8 Záväzok z Kapského mesta 2010
9 Evanjelium Ježiša Krista – Evanjelikálna oslava [1]