"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Zložky EMO
Vízia evanjelizačného-misijného odboru PDF Tlačiť E-mail

Vízia EMO

Túžime vidieť Cirkev bratskú, ako spoločenstvo, ktoré má rastúci počet ľudí, vydávajúcich jasné svedectvo o Pánu Ježišovi Kristovi slovom i životom a to doma, vo svojom okolí, ako aj všade tam, kde sú vyslaní Pánom cirkvi.

Poslanie EMO

Slúžiť celej cirkvi skrze povzbudzovanie a praktickú pomoc pri napĺňaní jej evanjelizačného a misijného poslania.

Ciele EMO

1. Monitorovať zameranie cirkvi na evanjelizáciu a misiu

2. Povzbudzovať zbory, stanice a jednotlivcov v ich svedectve o Kristu

3. Vytvárať príležitosti k motivácii a vzdelávaniu, ktoré je zamerané na evanjelizáciu a misiu

4. Napomáhať v procese zakladania zborov

5. Kontaktovať ľudí, ktorí prežívajú povolanie k evanjelizácii a misijnej práci doma, či v zahraničí a sprostredkovávať pomoc pri napĺňaní tohto povolania

6. Dbať o to, aby cirkev pamätala na tých, ktorí boli vyslaní do misijnej práce

EMO pracuje v zložení:

Peter Prištiak - predseda
Martin Jurčo - člen
Jaroslav Tomašovský - člen
Milan Mitana - člen