"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Zložky Finančný odbor
Finančný odbor PDF Tlačiť E-mail

Finančný odbor sa stará o hospodárske záležitosti ústredia a jeho zložiek a reviduje hospodárenie zborov. Zvoláva podľa potreby stretnutia zborových hospodárov a napomáha jednotnosti a správnosti hospodárenia v zboroch. Zodpovedný pracovník:

Miroslav Moravský - predseda
Ivan Markuš - člen
Roman Vigaš - člen
Jozef Nagaj - člen
Jozef Kerekréty - člen
Ján Ondič - člen
Slavoj Laco - člen
Oliver Straka - člen
Rastislav Števko - člen
Pavol Olejár - člen
František Haník - člen
Viera Hašková - člen
Ján Lukáč - člen
František Šalantay - člen
Stanislav Kollár - člen