"Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný..."

Ján 3:16


WSKbannerVertical
Domov Zložky Študijný odbor
Študijný odbor PDF Tlačiť E-mail

Študijný odbor sa stará o ďalšie vzdelávanie kazateľov, asistentov a pracovníkov cirkvi a organizuje ich. Pripravuje programy teologických a pastorálnych konferencií pre kazateľov, staršovstvá a pracovníkov zborov. Vypracováva stanoviská k vieroučným a etickým problémom života cirkvi. Pracuje v zložení:

Rastislav Betina - predseda
Štefan Evin - člen
Ján Henžel - člen
Juraj Kohút  -člen